Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MOONLIGHT – STUDIO FOTOGRAFII MICHAŁ WICHER 
W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ZARÓWNO DZIAŁALNOŚCI FIRMY JAK I FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

Dbając o prawa do ochrony danych osobowych klientów firmy jak i odwiedzających tę stronę, dokładam wszelkich starań niezbędnych do przetwarzania Państwa danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Administrator danych
Administratorem danych jest mOOnlight – studio fotografii Michał Wicher.
Dane nie są przekazywanym obcym podmiotom, gromadzone są wyłącznie na użytek firmy – dla poprawy funkcjonowania strony internetowej (dane zbierane automatycznie), a także w celu zapewnienia wykonania usług klientom, w tym kontaktu z klientem.
Jedynie w celach wykonania dla Państwa odbitek, fotoalbumów, fotoksiążek, fotoobrazó itp., mOOnlight – studio fotografii przekazuje Państwa zdjęcia (wykonane u mnie czy przez Państwa) firmie zewnętrznej. Wtedy to następuje powierzenie przetwarzania danych w postaci wizerunków zawartych na zdjęciach, firmie wykonującej wyżej wymienione produkty. W tym celu zostały podpisane stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na tej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte np. do analizy zachowań użytkowników na tej stronie internetowej czy do jak najlepszego dostosowania strony do urządzeń odwiedzających i są one zbierane automatycznie o każdym użytkowniku strony.

Wykorzystanie ciasteczek (cookies)
Ta strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z mojej strony, mogą być na przykład wykorzystane do rozszerzenia funkcjonalności strony www i dopasowaniu jej do użytkownika Internetu.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dane przekazywane przez Państwa
Dane, jakie przekazujecie Państwo w czasie kontaktu z firmą, przekazywane są dobrowolnie, a ich zakres zależy od Państwa woli. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a moją firmą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie czy w celu realizacji usług i utrzymania niezbędnego wtedy kontaktu z klientem.
Dane przekazywane w czasie podpisywania umów na realizację zlecenia (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, PESEL) oraz podawane dane niezbędne do wystawienia faktur (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, Regon), będą przetwarzane wyłącznie przez mOOnlight – studio fotografii Michał Wicher w celach wyżej wymienionych, nie będą przekazywane osobom trzecim i obcym podmiotom, a przechowywane będą na czas przewidziany przez prawo do kontroli skarbowych itp., tj. przez 5 lat następujących po roku wystawienia faktury.

Wizerunek jako szczególny rodzaj danych osobowych w pracy fotografa
Według obecnej normy prawnej wizerunek danej osoby jest daną osobową, a wykonanie zdjęcia jest jej przetwarzaniem. Muszą być więc Państwo świadomi, iż korzystając z usług mojej firmy, Państwa dane w postaci wizerunku będą przetwarzane – już w czasie wykonywania zdjęć (do dokumentów, w czasie sesji, reportażu itd.), jak i w czasie późniejszej ich obróbki.
Zatem korzystając z moich usług, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jakimi są wizerunki osób uwiecznione na zdjęciach (bez zgody na publikację wizerunku).
Odrębną sprawą pozostaje publikacja wizerunku (i związane z tym przetwarzanie danych osobowych), co zawsze będzie związane z dodatkowymi niezbędnymi do tego zgodami.
Dane te będą archiwizowane – na potrzeby realizacji usług bieżących, ale i dodatkowych, przyszłych (np. dodatkowe płyty ze zdjęciami czy odbitki w późniejszym terminie), jedynym jednak administratorem tych danych i i ich użytkownikiem będzie firma mOOnlight – studio fotografii Michał Wicher.

Uwagi końcowe

Na wyraźne życzenie klienta zostaną usunięte jego dane osobowe, zwłaszcza utrwalony na zdjęciach wizerunek.

W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych /UODO/ (dawniej Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych /GIODO/), Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom UODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, mogę udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Zastrzegam sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany umieszczę na stronie internetowej zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.

Dane kontaktowe

mOOnlight – studio fotografii Michał Wicher
ul. Piastowska 18a/2, 47-303 Krapkowice
+48 691 774 825
kontakt@michalwicher.pl

 

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Brak możliwości komentowania.